Fordonslackerare

Grattis till dig som gillar grafik, formgivning och bilar. Vi har nämligen det perfekta yrket för dig – fordonslackerare! Dessa specialister kommer alltid ha gott om jobb, då uppdragen kan inkludera allt ifrån att spackla och lacka karossen på en krockad bil till att sätta ett snyggt motiv på en firmabil. Nya metoder som exempelvis foliering breddar marknaden ytterligare. Som fordonslackerare kan du vara generalist eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

LYNs Yrkesprov bjöd på flera höjdpunkter

Efter en intensiv vecka på branschskolan Lugnetgymnasiet i Falun har Yrkesprovet inom fordonslackering precis avslutats. 26 personer har under tre dagar visat sin yrkesskicklighet inom fordonslackering. Högsta poäng på yrkesprovet lyckades Gundars Kalkis från Fredrika Bremergymnasiet i Haninge utanför Stockholm få med hela 87 poäng. Grattis!

Yrkesprovet består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

– Yrkesprovet ska visa på kvalitet och de krav branschen ställer för att arbeta som fordonslackerare, säger Maria Sjölin Karlsson representant från Lackerarnas Yrkesnämnd.

Det är gymnasielever som går årskurs tre som gör yrkesprovet inom fordonslackering men även handledare, lärare och blivande domare har möjlighet att göra yrkesprovet.

– Alla skolor som erbjuder fordonslackering borde erbjuda sina elever och yrkeslärarare att göra provet. Det är inte bara en roligt dag där man får möjlighet att testa sin yrkesskicklighet utan även möjlighet att träffa andra inom branschen och utbyta erfarenheter. Vi tror på yrkesprovet inom Fordonlackering. Det hjälper skolorna att se vad som krävs av deras elever. Det är framtiden, avslutar Maria Sjölin Karlsson.

En av deltagarna på yrkesprovet var Isabella Lindberg från Värmdö Tekniska Gymnasium. Hon har bara några veckor kvar i skolan och har redan en framtida arbetsgivare som väntar på henne och som dessutom kom och hejade på Isabella i Falun när hon genomförde provet.

Det här året hände mycket under yrkesprovsveckan. Förutom att fler skolor deltog, var Skolverket på besök men det pågick även filminspelning om yrkesprovet.

En av veckans höjdpunkter var när Yrkesprovet fick finbesök av Anna Widholm och hennes coach Sofie Person som genomförde yrkesprovet som en upptrappning inför yrkes-VM i Kazan i augusti.

Anna har tidigare gjort Yrkesprovet och deltog under 2018 på Yrkes-SM där hon kvalificerade sig till Yrkes-VM.

Mer om LYN:s Yrkesprov

Karriärvägar

Karriärvägar i motorbranschen är fyllda av möjligheter! Från motorbranschens fem basyrken finns många karriärvägar för den som vill utvecklas vidare.

För att välja rätt väg framåt på dessa karriärvägar behöver du gå en bra grundutbildning inom någon av de sex yrkesgrenarna: personbilsteknik, bilskadeteknik, fordonslackering, lastbilsteknik, maskinteknik eller reservdelsspecialitet. Väl ute i arbetslivet får du visa att du kan det du lärt dig och är öppen för vidareutbildningar.

Fordon och arbetsverktyg vidareutvecklas ständigt och dem måste du inhämta kunskap om för att hålla hög standard i de arbeten du utför. Ofta erbjuder arbetsgivaren att du ska gå vissa utbildningar just därför. Du kan även välja att byta inriktning, om du exempelvis jobbar som maskinmekaniker kan du välja att studera vidare till specialist inom det området du är mest intresserad av.

Rekryteringsbehov

Arbetsmarknaden inom motorbranschen är glödhet, då det finns en stor efterfrågan på kvalificerade personer. Stort rekryteringsbehov av ca 6 400 nyanställningar under kommande tre år.

Transportföretagen har tagit tempen på motorbranschen genom att fråga alla MAF:s medlemsföretag (50 procent av motorbranschens företag i Sverige) hur de ser på rekryteringsbehovet de närmaste tre åren. Resultatet visar en glödhet bransch, åtminstone ur rekryteringsperspektiv.

Arbetsmarknaden kommande år

De kommande tre åren räknar motorbranschen med att ca 6 900 nyanställda behöver rekryteras enligt följande fördelning inom verkstadstyp respektive yrkesgrupp:

Sammanlagt under kommande år behövs…

Motorbranschens rekryteringsbehov 2023-3025

Enligt Arbetskraftsbarometern 2015 råder det i dag brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna med fordonsutbildning. Både tillgång och efterfrågan beräknas växa något fram till 2035. På sikt väntas för gruppen fordonsutbildade som helhet en relativt balanserad situation på arbetsmarknaden. (Källa: Trender och prognoser, Statistiska centralbyrån.)

Vill du veta mer om utbildningen gå till Skolverket.se eller Statistika Centralbyrån, SCB