Fordonslackerare

Grattis till dig som gillar grafik, formgivning och bilar. Vi har nämligen det perfekta yrket för dig – fordonslackerare! Dessa specialister kommer alltid ha gott om jobb, då uppdragen kan inkludera allt ifrån att spackla och lacka karossen på en krockad bil till att sätta ett snyggt motiv på en firmabil. Nya metoder som exempelvis foliering breddar marknaden ytterligare. Som fordonslackerare kan du vara generalist eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

Karriärvägar

Karriärvägar i motorbranschen är fyllda av möjligheter! Från motorbranschens fem basyrken finns många karriärvägar för den som vill utvecklas vidare.

För att välja rätt väg framåt på dessa karriärvägar behöver du gå en bra grundutbildning inom någon av de sex yrkesgrenarna: personbilsteknik, bilskadeteknik, fordonslackering, lastbilsteknik, maskinteknik eller reservdelsspecialitet. Väl ute i arbetslivet får du visa att du kan det du lärt dig och är öppen för vidareutbildningar.

Fordon och arbetsverktyg vidareutvecklas ständigt och dem måste du inhämta kunskap om för att hålla hög standard i de arbeten du utför. Ofta erbjuder arbetsgivaren att du ska gå vissa utbildningar just därför. Du kan även välja att byta inriktning, om du exempelvis jobbar som maskinmekaniker kan du välja att studera vidare till specialist inom det området du är mest intresserad av.

Rekryteringsbehov

Arbetsmarknaden inom motorbranschen är glödhet, då det finns en stor efterfrågan på kvalificerade personer. Stort rekryteringsbehov av ca 6 900 nyanställningar under kommande tre år.

Transportföretagen har tagit tempen på motorbranschen genom att fråga alla MAF:s medlemsföretag (50 procent av motorbranschens företag i Sverige) hur de ser på rekryteringsbehovet de närmaste tre åren. Resultatet visar en glödhet bransch, åtminstone ur rekryteringsperspektiv.

Arbetsmarknaden kommande år

De kommande tre åren räknar motorbranschen med att ca 6 900 nyanställda behöver rekryteras enligt följande fördelning inom verkstadstyp respektive yrkesgrupp:

Sammanlagt under kommande år behövs…

Motorbranschens rekryteringsbehov 2023-3025

Det råder i dag brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna med fordonsutbildning. Både tillgång och efterfrågan beräknas växa något fram till 2035. (Källa: Trender och prognoser, Statistiska centralbyrån.)

Vill du veta mer om utbildningen gå till Skolverket.se eller Statistika Centralbyrån, SCB