Yrkes-SM 2018

Grattis till guldet inom fordonslackering, Anna Widholm!

Tävlingen, Yrkes-SM 2018, gick av stapeln i slutet av april på Gränby sportfält, Uppsala. Där visade nästan 400 av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar, inom 59 olika yrken, upp sina färdigheter för 21 600 besökare.

Yrkes-SM 2018 har växt, både sett till ytan och till antalet tävlingsyrken. Fordonslackering har funnits med länge, men nytillkomna var till exempel för motorbranschen yrkesgrenen maskinteknik.

För Johanna Linder, som till vardags jobbar, som branschutvecklare på Transportföretagen, men nu fokuserar på sitt uppdrag som tävlingsledare för motorbranschens tävlingar, har det varit bråda dagar under tävlingen, med bland annat guidningar och möten med alla tävlingsdeltagare för motorbranschens tävlingar.

– Jag träffar alla våra tävlande inom motorbranschens fem olika yrkesgrenar och intervjuar dem. Så även Anna Widholm, som tog hem guld som fordonslackerare. Att prata med de tävlande är också en viktig del av Yrkes-SM. Det är ett tillfälle för oss att sprida vårt budskap, det vill säga att ge en rättvis bild av branschen och nå ut till dem som ska trygga tillgången på arbetskraft i framtiden, förklarar Johanna Linder.

Är det svårt att locka sponsorer till Yrkes-SM?

– Det ser lite olika ut beroende på yrkesområden. Men generellt så är vi jättenöjda med hur det fungerar med sponsringen och i motorbranschen sätter man verkligen stort värde på Yrkes-SM och stöttar det.

Hur är intresset för fordonsutbildningar bland ungdomar nu?

– Intresset har börjat öka igen, och vi hoppas det bland annat är tack vare Yrkes-SM. Media har nog också spelat en positiv roll på sistone. Vi har fått mycket uppmärksamhet i media. Sedan gäller det också att få föräldrarna att se att, här är en utbildning där ens barn lätt får jobb.

Bakom Yrkes-SM står World Skills Sweden (WSS), ett samarbete mellan Svenskt NäringslivLO och staten genom SkolverketUtbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Samarbetspartner 2018 var Uppsala kommun.