Om Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisnings-arrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM (EuroSkills) och/eller Yrkes-VM (WorldSkills). För fordonslackeraren, som vinner Yrkes-SM, så är nästa tävling Yrkes-VM.

Syftet med Yrkes-SM

  • Öka kunskapen och kännedomen om vilka olika karriärvägar, som finns inom yrkesutbildningsområdet.
  • Öka status, intresse och attraktionskraft för medverkande yrken och yrkesutbildning.
  • Utse Sveriges yrkesskickligaste ungdomar som sedan har möjligheten att ta en plats i Sveriges viktigaste landslag – Yrkeslandslaget.
  • Ge skolpersonal, föräldrar och förmedlare mer information och inspiration kring yrken och utbildning.​​

Yrkes-SM är en unik plattform för yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och parter att arbeta tillsammans med frågor om ungdomars utbildning, karriärmöjligheter och marknadens behov.

Samarbetspartner

Bakom Yrkes-SM står World Skills Sweden (WSS), ett samarbete mellan Svenskt NäringslivLO och staten genom SkolverketUtbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan