Kontakt

Lackerarnas Yrkesnämnd består av två ledamöter från MAF och två från Målarna.

LYNs styrelse

Caj Luoma
Ordförande LYN
MAF/Transportföretagen

caj.luoma@transportforetagen.se

Maria Sjölin Karlsson
Ledamot LYN
MAF/Transportföretagen

maria.sjolin@transportforetagen.se

Linda Li Kaeld
Vice ordförande LYN
Målarna

linda-li.kaeld@malarna.se

Samuel Jarenil
Ledamot LYN
Målarna

samuel.jarenil@malarna.se