Kontakt

Lackerarnas Yrkesnämnd består av två ledamöter från MAF och två från Målareförbundet.

LYNs styrelse

Caj Luoma
Ordförande LYN
MAF/Transportföretagen

caj.luoma@transportforetagen.se

Maria Sjölin Karlsson
Ledamot LYN
MAF/Transportföretagen

maria.sjolin@transportforetagen.se

Jan Staaf
Vice ordförande LYN
Svenska Målareförbundet

jan.staaf@malareforbundet.se

Samuel Jarenil
Ledamot LYN
Svenska Målareförbundet

samuel.jarenil@malareforbundet.se