Fortbildning om yrkesprovet för lacklärare

Under läslovet 2023 anordnade Lackernas Yrkesnämnd (LYN) en fortbildningsdag för lärare inom fordonslackering. Under åtta timmar på branschskolan i Falun fick lärarna teoretisk och praktisk genomgång av det yrkesprov inom fordonslackering som ska lanseras under våren 2024.

Det var femton lärare, som under åtta timmar träffades för att få en teoretisk och praktisk genomgång av Lackernas Yrkesnämnds nya yrkesprov. Provet ska lanseras för avgångselever inom fordonslackering under våren 2024. Syftet med yrkesprovet är att visa på vad som krävs för att arbeta som fordonslackerare, samt vara ett hjälpmedel för skolorna att utbilda inom. LYN kommer även att ta fram en handledning, så att skolor runt om i landet kan se och träna på de moment som ingår i yrkesprovet.

Varför visa vad som ingår i yrkesprovet innan genomförandet?

– Fordonslackering är ett hantverk som kräver övning. Yrkesprovet bygger på vanligt förekommande arbetsuppgifter och det som arbetsgivaren förväntar sig att eleven ska kunna för att vara anställningsbar. Ett transparant innehåll är därför som en hjälp för skolan att få vetskap om vad branschen anser eleverna ska lära sig under sin skolgång. Det märks om man inte kan eller är van att arbeta inom området. Då klarar man inte provet, säger Maria Sjölin Karlsson, ledamot i LYN och ansvarig för Lackernas yrkesprov.

Yrkeslärare som fortbildar sig inom Yrkesprovet 2.0.

Anordnare av fortbildningen för lärare inom fordonslackering var Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN, som är partsägt av arbetsgivarorganisation Transportföretagen och fackförbundet Målarna.