LYN:s yrkesprov för lackelever

Fordonslackerarnas yrkesprov är en examination för elever för att förtydliga branschens krav för de som utbildar sig inom branschen. Från och med 2017 är det endast LYN:s Yrkesprov, som avgångselever inom fordonslackering gör för att få en bekräftelse av sin yrkesskicklighet. Även handledare och lacklärare är välkomna att anmäla sig till yrkesprovet.

Fordonslackerarnas yrkesprov – LYN:s yrkesprov – är öppet för gymnasieelever. En elev som klarar av yrkesprovet visar att hen har de kunskaper som efterfrågas i branschen. Från och med 2016 var yrkesprovet tillgängligt för gymnasieskolans avgångselever inom fordonslackering. Välkomna att anmäla sig till yrkesprovet är även handledare och lacklärare, vilka också erbjuds en utbildning för att få en bättre förståelse för LYN:s yrkesprov.

LYN:s yrkesprov 2023

LYN:s yrkesprov ägde rum i maj 2023 på Lugnetgymnasiet i Falun. Nästa provomgång äger rum våren 2024.


Provets poängsättning

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng). Vilken typ av yrkesdiplom deltagaren får beror på antal poäng i yrkesprovet, det vill säga man får:

 • Godkänt mellan 70-79 poäng

 • Ros mellan 80-84 poäng

 • Brons mellan 85-89 poäng

 • Silver mellan 90-95 poäng

 • Guld mellan 96-100 poäng

Krav för deltagande

För att få delta krävs att du har ett godkänt läkarintyg/ tjänstbarhetsintyg!

Kostnad: 500 kr per deltagare

Kunskaper för provdeltagare

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng).

För att klara yrkesprovet bör provdeltagarna ha kännedom om:

 • Utför en korrekt lackprocess praktiskt

 • förklarar en korrekt lackprocess teoretiskt

 • läser och hittar information i produktdatablad

 • använder rätt säkerhetsutrustning

 • planerar för ett effektivt arbete

 • utför en utduschning i vattenbas

 • kulörframtagning med hjälp av spectrofotometer

Krav på deltagande är bland annat att du går eller har gått en fordonslackerarutbildning samt gjort den obligatoriska läkarundersökningen!

Provets innehåll

Provet består av olika moment fördelade i sju moduler, vilka innehåller:

 • Modul 1: Spackling, Plastreparation, Grundning

 • Modul 2: Förberedelse Topplack Stötfångare

 • Modul 3: Applicering Topplack Stötfångare

 • Modul 4: Förberedelse Topplack Plåt

 • Modul 5: Teoriprov

 • Modul 6: Kulörframtagning med fotospectrometer

 • Modul 7: Polering

Under 2022 ersattes kulörprov i modul 6 med kulörframtagning med fotospectrometer, vilket är ett vanligt förekommande arbetsmoment för fordonslackerare. Mer om Kulörframtagning

Bedömning

Bedömningen av alla elevers provresultat genomförs under en gemensam bedömningsdag efter yrkesprovsveckan. Det innebär att den tävlande får veta sina modulers resultat i ett bedömningsprotokoll först veckan efter yrkesprovsveckan.

Yrkesprov
Här kollas det hur bra provresultatet blev för ett moment i Yrkesprovet.

Train the trainer

Intresset för utbildningen för lacklärare runt om i landet har varit stort. I september 2016 genomfördes det första utbildningstillfället för lacklärare att göra LYN:s yrkesprov.

Utbildningen för lärare genomfördes under två dagar på Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, i Göteborg. På plats fanns, förutom de deltagande lärarna,  Björn Wilhelmsson, grundare av yrkesprovet, Erik Groth, Falun, Anette Norinder från LYN och representanter från Standox, Glasurit, Sikkens och 3M.

Utbildningen inleddes med en genomgång av hur man som yrkeslärare kan lägga upp undervisningen, så att eleverna arbetar mot yrkesprovet och anställningsbarhet. Detta följdes av noggrann genomgång av momenten och diskussioner kring bedömning. Del två av utbildningen var sedan att lärarna fick genomföra yrkesprovet. Bedömningsprotokollen tas fram av LYN och domarna utses av LYN.

MTG höll för första gången i yrkesprovet och vi var alla imponerade av de fina lokalerna och hur bra provet kunde genomföras – yrkesprovet medför vissa logistiska utmaningar, men dessa hanterade MTG på ett professionellt sätt. Tack för två utmärkta dagar.

Mer om:
Titta på reportaget om fordonslackerarnas yrkesprov 2015 på svt.se 

Kontaktperson:
Maria Sjölin Karlsson, Lackerarnas Yrkesnämnd (Transportföretagen), 0730-44 71 55, maria.sjolin@transportforetagen.se