Yrkesprovet för lackelever

Yrkesprovet för lackelever

Fordonslackerarnas yrkesprov är en examination för elever för att förtydliga branschens krav för de som utbildar sig inom branschen. Från och med 2017 är det endast LYN:s Yrkesprov, som avgångselever inom fordonslackering gör för att få en bekräftelse av sin yrkesskicklighet. Även handledare och lacklärare är välkomna att anmäla sig till yrkesprovet.

Fordonslackerarnas yrkesprov – Yrkesprovet – är öppet för gymnasieelever. En elev som klarar av Yrkesprovet visar att hen har de kunskaper som efterfrågas i branschen. Från och med 2016 var Yrkesprovet tillgängligt för gymnasieskolans avgångselever inom fordonslackering. Även handledare och lacklärare är välkomna att anmäla sig till yrkesprovet.

De erbjuds också en utbildning för att få en bättre förståelse för Yrkesprovet.

Yrkesprovet 17-21 maj 2021

LYN hoppas på en ”vanlig vår” och därför planeras Yrkesprovet för fordonslackerare att genomföras den 17-21 maj 2021 i Falun.

Länk för inbjudan kommer senare.

Provets poängsättning

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng). Vilken typ av yrkesdiplom deltagaren får beror på antal poäng i yrkesprovet, det vill säga man får:

 • Godkänt mellan 70-79 poäng

 • Ros mellan 80-84 poäng

 • Brons mellan 85-89 poäng

 • Silver mellan 90-95 poäng

 • Guld mellan 96-100 poäng

Krav för deltagande

För att få delta krävs att du har ett godkänt läkarintyg/ tjänstbarhetsintyg!

Kostnad: 500 kr per deltagare

Kunskaper för provdeltagare

Provet arrangeras den 17-21 maj 2021 i Falun. Det riktar sig främst till elever, men är även öppet för lärare, handledare och övriga verksamma inom branschen.

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng).

För att klara yrkesprovet bör provdeltagarna ha kännedom om:

 • Utför en korrekt lackprocess praktiskt

 • förklarar en korrekt lackprocess teoretiskt

 • läser och hittar information i produktdatablad

 • använder rätt säkerhetsutrustning

 • planerar för ett effektivt arbete

 • utför en utduschning i vattenbas

 • mixar solid kulör från grunden.

Krav på deltagande är bland annat att du går eller har gått en fordonslackerarutbildning samt gjort den obligatoriska läkarundersökningen!

Provets innehåll

Provet består av olika moment fördelade i sju moduler, vilka innehåller:

 • Modul 1: Spackling, Plastreparation, Grundning

 • Modul 2: Förberedelse Topplack Stötfångare

 • Modul 3: Applicering Topplack Stötfångare

 • Modul 4: Förberedelse Topplack Plåt

 • Modul 5: Teoriprov

 • Modul 6: Färgbrytning

 • Modul 7: Polering

Domaren bedömer elevens resultat i de olika modulerna och skriver ner dem i ett bedömningsprotokoll.

Hur du förbereder dina lackelever

​För att skolorna ska kunna förbereda eleverna på bästa möjliga sätt är det viktigt att yrkeslärare i fordonslackering får en utbildning om vad yrkesprovet innebär och en möjlighet att tillsammans med kollegor från hela landet träna, diskutera, utvärdera och själva göra yrkesprovet.

Det skedde en utbildning av yrkesprovet under hösten 2017 och under de senaste fyra åren har ett flertal skolor, lärare, elever och rektorer varit på besök under yrkesprovet. De har då fått en bra uppfattning om vad provet innebär både teoretiskt och praktiskt. Det finns fortfarande möjlighet att besöka provet den 7-9 maj 2019, för den som så önskar.

Yrkesprov
Här kollas det hur bra provresultatet blev för ett moment i Yrkesprovet.

Train the trainer

Intresset för utbildningen för lacklärare runt om i landet har varit stort. I september 2016 genomfördes det första utbildningstillfället för lacklärare att göra LYN:s yrkesprov.

Utbildningen för lärare genomfördes under två dagar på Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, i Göteborg. På plats fanns, förutom de deltagande lärarna,  Björn Wilhelmsson, grundare av yrkesprovet, Erik Groth, Falun, Anette Norinder från LYN och representanter från Standox, Glasurit, Sikkens och 3M.

Utbildningen inleddes med en genomgång av hur man som yrkeslärare kan lägga upp undervisningen, så att eleverna arbetar mot yrkesprovet och anställningsbarhet. Detta följdes av noggrann genomgång av momenten och diskussioner kring bedömning. Del två av utbildningen var sedan att lärarna fick genomföra yrkesprovet. Bedömningsprotokollen tas fram av LYN och domarna utses av LYN.

MTG höll för första gången i yrkesprovet och vi var alla imponerade av de fina lokalerna och hur bra provet kunde genomföras – yrkesprovet medför vissa logistiska utmaningar, men dessa hanterade MTG på ett professionellt sätt. Tack för två utmärkta dagar.

Mer om:
Titta på reportaget om fordonslackerarnas yrkesprov 2015 på svt.se 

Kontaktperson:
Maria Sjölin Karlsson, Lackerarnas Yrkesnämnd (Transportföretagen), 0730-44 71 55, maria.sjolin@transportforetagen.se