LYN:s yrkesprov för elever inom fordonslackering

Fordonslackerarnas yrkesprov är en examination för elever för att förtydliga branschens krav för de som utbildar sig inom branschen. Från och med 2016 är det LYN:s Yrkesprov, som avgångselever inom fordonslackering gör för att få en bekräftelse på sin yrkesskicklighet. Även handledare och yrkeslärare inom fordonslackering är välkomna att anmäla sig till yrkesprovet.

Fordonslackerarnas yrkesprov – LYN:s yrkesprov – är öppet för gymnasieelever. En elev som klarar av yrkesprovet visar att hen har de kunskaper som efterfrågas i branschen. Från och med 2016 har yrkesprovet varit tillgängligt för gymnasieskolans avgångselever inom fordonslackering. Välkomna att anmäla sig till yrkesprovet är även handledare och yrkeslärare, vilka också erbjuds en utbildning för att få en bättre förståelse för LYN:s yrkesprov.

Nytt yrkesprov våren 2024

LYN:s yrkesprov skapades för ca 10 år sedan och den tekniska utvecklingen har gått framåt. Från och med 2024 är det ett nytt yrkesprov för fordonslackerare.

 • Nytt för i år är att det teoretiska provet görs via webben på hemskolan några veckor före det praktiska yrkesprovet.
 • Det teoretiska provet är mer omfattande än tidigare år. Mer information om provet och provdatum kommer längre fram.
 • Det praktiska yrkesprovet har genomgått stora förändringar. Mer information och handledning om yrkesprovets olika delmoment hittar du i Yrkesprovet handledning 2024.

LYN erbjuder alla elever som gått en lackutbildning att göra ett yrkesprov. Dagarna som yrkesprovet genomförs har blivit en positiv mötesplats för elever, lärare, handledare, tekniker, leverantörer och företag, där både planerade och spontana möten och diskussioner äger rum.

Yrkesprovet leder till ett yrkesdiplom för de som klarar godkänt. Skolverket gör bedömningen att ett yrkesprov bidrar till samverkan mellan skola och arbetsliv och är ett tydliggörande av vad utbildningen leder till.

LYN:s yrkesprov 2024

LYN:s yrkesprov äger rum i den 13-17 maj 2024 på Lugnetgymnasiet i Falun.

Provets poängsättning

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och kan leda till ett yrkesdiplom för de som klarar minst ett antal poäng. Mer om det teoretiska momentet kommer i slutet av april.

Krav för deltagande

För att få delta krävs att du har ett godkänt läkarintyg/ tjänstbarhetsintyg!

Kostnad

Provet är kostnadsfritt. Skolan/eleven står själv för resa och logi under yrkesprovet.

Kunskaper för provdeltagare

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng).

För att klara yrkesprovet bör provdeltagarna ha kunskaper i och kunna utföra delmomenten som beskrivs i  LYN:s handledning för yrkesprovet.

Det innebär att provdeltagaren ska kunna genomföra en korrektlackeringsprocess från grunden genom följande delmoment:

 • Kulörbestämning
 • Spackelarbete
 • Fyllerarbete
 • Topplackering
 • Lackuppbyggnad
 • Efterjustering
 • Hälsa & säkerhet

I provet ingår även att:

 • visa sina teoretiska kunskaper igenom ett teoretiskt prov
 • läsa och hitta information i produktdatablad
 • använda rätt säkerhetsutrustning
 • kunna planera och utföra en effektiv arbetsprocess.

Krav på deltagande är bland annat att du går eller har gått en fordonslackerarutbildning samt gjort den obligatoriska läkarundersökningen.

Bedömning

Bedömningen av alla elevers provresultat genomförs under en gemensam bedömningsdag efter yrkesprovsveckan. Det innebär att den tävlande får veta sina modulers resultat i ett bedömningsprotokoll först veckan efter yrkesprovsveckan.

Yrkesprov
På bilden ser vi några av domarna bedöma provresultat.

Kontaktperson

Maria Sjölin Karlsson, Lackerarnas Yrkesnämnd (Transportföretagen),
0730-44 71 55, maria.sjolin@transportforetagen.se