Branschskolor träffar riksdagsledamöter

Den 15 december, var representanter från branschskolor och Lackerarnas Yrkesnämnd inbjudna till riksdagen för att träffa riksdagsledamöter och prata om projektet branschskolor.

Projektet att bedriva branschskola pågår mellan 2018 – 2023. Transportnäringen anser att branschskolan är viktigt för att säkerställa att elever går ut skolan med rätt kompetens och branschskolan kan möjliggöra kvalitetssäkrad utbildning för elever runt om i Sverige. Syftet med mötet idag var att informera riksdagsledamöterna vikten av att säkerställa projektets fortsättning, inklusive finansiering eftersom det inte finns en planerad fortsättning av projektet.

Det är framför allt tre branschkolor som lyckats väl under projektet och ca 270 elever att utbildas på de olika branschskolorna under 2018 framtill idag.

Skolverket har lämnat in slutrapport till departementet där följande slutsatser drogs:

  • Försöksverksamheten har medfört ett ökat utbud av yrkesutbildningar
  • Värdefull utbildning av god kvalitet enligt både huvudmän och elever
  • Bra komplement till APL

Dock kunde Skolverket  även dra slutsatser hos en del branscher där inte branschskolor fungerat optimalt som:

  • Försöksverksamheten har omfattat färre elever än väntat
  • Ojämn spridning över yrkesområdena
  • Eleverna kan hamna i kläm när samordningen brister

Dock har branschskolan i Falun som utbildar elever i karosseri och lackering fungerat väl utifrån de förutsättningar de har fått, i form av begränsat antal elever per skola. De senaste åren har det varit högt söktryck till skolan och skolan har inte haft möjlighet att ta emot alla som velat gå, säger Maria Sjölin Karlsson, ledamot i Lackerarnas Yrkesnämnd.