Filmer om arbetsmiljö för lackerare

Arbetsmiljöorganisationen Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram filmer för att underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor inom lackeringsbranschen. Du kan använda dem för att lära dig undersöka om det finns några risker på arbetsplatsen.

Att få effektivare verksamhet och friska anställda, samt följa lagkrav, får du genom att regelbundet förbättra i arbetsmiljön där du jobbar. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kallas det och går främst ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön, och sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Film 1 – Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

Här har du några frågor att diskutera runt innehållet i den första av sex filmer om arbetsmiljö i lackeringsbranschen:

 1. Har alla lackerare tjänstbarhetsintyg?
 2. Görs medicinska kontroller med rätt intervaller för lackerarna?
 3. Har företagshälsovården insyn i samtliga arbetsuppgifter på företaget och vilka risker som finns?
 4. För arbetsgivaren register över de medicinska kontrollerna?

Övriga filmer hittar du på prevent.se/lackerare:

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap om arbetsmiljöfrågor du tar in, desto förbättrad arbetsmiljö kan du se till att få.
Prevent erbjuder utbildningar gällande arbetsmiljöfrågor, som t.ex:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (SAM)
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetsmiljö för chefer

Du hittar alla kurserbjudanden på prevent.se/utbildningar.