Förträning inför Yrkes-VM

Se upp här kommer Sveriges viktigaste förebilder – alla de unga svenska mästare som utgör Sveriges yrkeslandslag 2019 och som ska till Yrkes-VM i Kazan i augusti. Med mindre än 100 dagar kvar, ägde en kick off rum på Bosöns idrottsanläggning på Lidingö i mitten av maj, till vilken ingen mindre än utbildningsminister Anna Ekström bjudits in och Lackerarnas Yrkesnämnd fanns på plats.

Yrkes-VM arrangeras vartannat år av den internationella organisationen WorldSkills. Tävlingen samlar över 1 200 unga yrkesverksamma från cirka 70 länder för att tävla i över 50 olika yrkesgrenar. För att få tävla i Yrkes-VM krävs att man har tävlat och segrat i SM och för vissa yrken även i EM. I år tävlar flygtekniker, bilskadereparatör och fordonslackerare inom transportyrkena.

Anna Widholm kommer att tävla i fordonslackering och fanns på plats i samband med kick offen, vars syfte var att stärka lagandan och förbereda och lära diverse som inte ryms i verkstan.

– Det ska både bli spännande, personutvecklande och en stor erfarenhet att få tävla i det här stora internationella sammanhanget, framhåller Anna när hon träffade andra tävlande ungdomarna i samband med kick offen.

Kick offen kommer att innebära erfarenheter att ta med sig genom hela yrkeslivet. Och det blev extra högtidligt med utbildningsministern närvarande på träffen. I ett tal framhöll Anna Ekström, förutom ”lycka till!” hur viktiga alla yrkesskickliga ungdomar och deras lärare är för Sveriges utveckling och hon betonade vikten av att stärka yrkesprogrammen så att fler ungdomar fortsatt ska ha möjlighet att utbilda sig för att säkra svenska företagens kompetensförsörjning.

Caj Luoma, ordförande i Lackerarnas Yrkesnämnd, ser Yrkes-VM som mycket värdefullt ur flera aspekter:

– Yrkestävlingarna ger möjlighet att lyfta, stärka och marknadsföra bland annat transportbranschen genom att visa upp vilka spännande yrken den erbjuder. De ger även ungdomarna möjlighet att sträva efter yrkesskicklighet och att knyta värdefulla kontakter utanför hemmaplan. VM syftar även, och inte minst, till att skapa förståelse och engagemang även hos bransch och beslutsfattare. Allt detta sammantaget har betydelse för kompetensförsörjningen – transportnäringen har ett mycket stort rekryteringsbehov, bara inom motorbranschen behövs 6 400 personer mellan 2018-2020, varav 144 fordonslackerare.

Bakom Anna Widholms deltagande står Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN (Transportföretagen + Målarna).

Se intervju med Anna: https://youtu.be/Xmykxc_JJpg

Läs mer om Yrkes-VM i Kazan 2019 på: https://worldskills.se/